Rain Showers SQUARE

Rain Showers SQUARE

Sen đầu âm trần

Chức năng: Sen mưa.

Màu sắc: Inox Mirror, Black, Brush titanium, Brush copper.

Xuất xứ: Tây Ban Nha

  Available sizes

  50 x 50 cm

  40 x 40 cm

  30 x 30 cm

  Sản phẩm khác

  Shower column ROUND INOX

  Shower column LAUS

  Shower column SMART

  Shower column TEC SQUARE