Rain Showers TONO

Rain Showers TONO

Sen đầu  treo tường

Chức năng: Sen mưa

Màu sắc: Inox Mirror, Copper, Tittanium

Xuất xứ: Tây Ban Nha

    Sản phẩm khác

    Shower column ROUND INOX

    Shower column LAUS

    Shower column SMART

    Shower column TEC SQUARE