CASA BELLA VÀ CUỘC HẸN VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRÊN ĐẤT Ý

CASA BELLA ĐƯA THƯƠNG HIỆU PORCELANOSA VỀ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Năm 2010 CASA BELLA quyết định đưa thương hiệu gạch PORCELANOSA về thị trường Việt Nam

CASA BELLA ĐỒNG HÀNH CÙNG SICIS ĐẾN VỚI CÁC CÔNG TY THIẾT KẾ