AC5 CROSS CHEVRON BROWN

AC5 CROSS CHEVRON BROWN

Thương hiệu:

L’ANTIC COLONIAL

Xuất xứ:

Tây Ban Nha

  Độ dày:

  8mm

  Độ rộng:

  294,4mm

  Độ dài:

  1184mm

  Sản phẩm khác

  AC4 ENDLESS 1L LONG ISLAND

  AC4 ENDLESS 1L BROADWAY

  AC4 ENDLESS 1L BROOKLYN

  AC6 NATURAL 1L MICHIGAN CLEAR