Đèn thả
WEAVE

Đèn thả
WEAVE

Chất liệu:

Metal

Thương hiệu:

IDL

Xuất xứ:

Ý

  Kích thước:

  Art. 513/26
  305 x Ø70 cm
  Art. 513/12
  192 x Ø100 cm
  Art. 513/12
  176 x Ø70 cm
  Art. 513/8
  170 x Ø50 cm
  Art. 511/6
  195 x Ø50 cm
  Art. 511/4
  180 x Ø35 cm
  Art. 490/70
  198 x Ø70 cm
  Art. 490/50
  183 x Ø49 cm

  Sản phẩm khác

  Đèn thả
  ROMA

  Đèn trần
  ICE RAIN

  Đèn trần
  PARADISE

  Đèn thả
  PARADISE