TORTONA 1L VIALE

TORTONA 1L VIALE

Loại sàn:

HDF Multi-layer

Thương hiệu:

L’ANTIC COLONIAL

Xuất xứ:

Tây Ban Nha

  Độ dày:

  14mm

  Độ rộng:

  145mm

  Độ dài:

  1200mm

  Sản phẩm khác

  WALD 1L CUSTOM OSNING

  WALD 1L CUSTOM SUPREME HARZ

  TORTONA 1L WALNUT

  AUTHENTIC 1L BRONZE