PARK HYATT SAIGON

Thông tin dự án

  • Tên dự án:

    Khách sạn Park Hyatt Saigon

  • Hạng mục cung cấp:

    Mosaic SICIS

Dự án khác

SCENIA BAY NHA TRANG

NGHỆ THUẬT MOSAIC TẠI THE REVERIE SAIGON