Đèn bàn
WEAVE

Đèn bàn
WEAVE

Chất liệu:

Metal

Thương hiệu:

IDL

Xuất xứ:

Ý

  Kích thước:

  Art. 511/1L
  62 x Ø40 cm
  Art. 511/4L:
  53 x Ø50 cm
  Art. 511/3L:
  36 x Ø35 cm
  Art. 511/2L
  26 x Ø25 cm
  Art. 590/1L
  62 x Ø20 cm
  Art. 591/1L
  64 x Ø20 cm

  Sản phẩm khác

  Đèn bàn
  CRYSTAL BLADE

  Đèn bàn
  CHRYSALIS

  Đèn bàn
  MUSEUM

  Đèn bàn
  MUSEUM