Thanh treo khăn ROUND

Thanh treo khăn ROUND

  Kích thước

  45cm

  60cm

  Sản phẩm khác

  Treo giấy vệ sinh ROUNĐ

  Móc treo ROUND

  Vệ sinh bồn cầu LOUNGE

  Treo giấy vệ sinh LOUNGE