Đèn thả
STARDUST

Đèn thả
STARDUST

Chất liệu:

Metal, Glass

Thương hiệu:

IDL

Xuất xứ:

Ý

  Kích thước:

  Art. 610/24
  140 x 98 x 33 cm
  Art. 608/8+1SL
  140 x 110 x 33 cm
  Art. 609/15
  140 x 59 x 33 cm
  Art. 610/9
  140 x 33 x 33 cm
  Art. 608SR/10+8
  110 x 150 x 90 cm
  Art. 608/2+2 – Art. 610/4
  140 x 20 x 20
  Art. 608R/7+6
  140 x 45 cm

  Sản phẩm khác

  Đèn thả
  WEAVE

  Đèn thả
  ROMA

  Đèn trần
  ICE RAIN

  Đèn trần
  PARADISE