Thảm chữ nhật
MIRAGE FLAVIUS

Thảm chữ nhật
MIRAGE FLAVIUS

Chất liệu:

Sợi len & lụa

Thuơng hiệu:

Giorgio Collection

Xuất xứ:

Ý

  Kích thước:

  280 x 400 cm

  Sản phẩm khác

  Thảm tròn
  MIRAGE AXIUS

  Thảm tròn
  MIRAGE PLINIUS

  Thảm chữ nhật
  MIRAGE NOVIUS

  Thảm
  CHARISMA PASSION