Thảm tròn
TRÉSOR

Thảm tròn
TRÉSOR

Chất liệu:

Sợi viscose

Thuơng hiệu:

Giorgio Collection

Xuất xứ:

Ý

  Kích thước:

  Ø320 cm
  Ø450 cm

  Sản phẩm khác

  Thảm chữ nhật
  TRÉSOR

  Thảm tròn
  MIRAGE AXIUS

  Thảm tròn
  MIRAGE PLINIUS

  Thảm chữ nhật
  MIRAGE FLAVIUS