Thanh treo khăn LOUNGE

Thanh treo khăn LOUNGE

Màu sắc: Chrome, Copper, Gold, Titanium

  Kích thước

  50cm – 65cm

  Sản phẩm khác

  Treo giấy vệ sinh ROUNĐ

  Thanh treo khăn ROUND

  Móc treo ROUND

  Vệ sinh bồn cầu LOUNGE